För akuta besvär prova i första hand att ringa oss på

Vasagatan 18, Göteborg
031-138 560

Kungsportsavenyen 30, Göteborg
031-778 10 31

Alternativt kan du lämna ett meddelande här med ditt tel nummer så ringer vi upp så snart vi kan.

Steg för steg

Behandling – steg för steg

Implantat är en välbeprövad och säker behandling

Inför behandlingen är planeringen viktig. Inledningsvis görs bland annat en röntgenundersökning. Ibland konsulteras även andra tandläkare och specialister för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Det är viktigt att käkben och eventuellt andra tänder är hela och fria från infektion före behandlingen. Om någon annan behandling behöver utföras först kan det innebära att man avvaktar med implantatbehandlingen för att invänta eventuell läkning.

Kirurgisk och protetisk behandling

Implantatbehandlingen består av en kirurgisk och en protetisk del. Den kirurgiska delen innebär en eller flera operationer, då tandläkaren bland annat fäster fixturer.

Den protetiska behandlingen handlar om tillverkandet av tanden eller tänderna som skall fästas mot fixturen eller fixturerna. Till denna del hör också anpassningen av de provisoriska tänder patienten vanligtvis har under inläkningsperioden.

Här följer en kort beskrivning av implantatbehandling. Beskrivningen gäller för en enstaka fixtur (singelimplantat). Ungefär samma procedur gäller för implantat i en helt tandlös käke. Skillnaden är främst att man använder fler fixturer.

1.

Fixturinstallation

Med noggrann operationsteknik placerar tandläkaren fixturen i käkbenet. Operationen tar normalt mellan en och två timmar och är smärtfri.

2.

Inläkningsperiod

När operationen är klar börjar inläkningsperioden. I överkäken är den normalt cirka sex månader. I underkäken, som har kraftigare ben, tar det ofta bara cirka tre månader.

Idag är det också möjligt att, i vissa gynnsamma fall, sätta fast tänderna inom några dagar efter den första operationen. Detta gäller främst underkäksbroar och singelimplantat.

Tandläkaren kan använda sig av så kallad 1-stegsteknik som innebär att en liten topp sticker ut genom tandköttet. Alternativet 2-stegsteknik finns också. Detta betyder att tandköttet täcker över fixturer under inläkningsperioden.

3.

Distansanslutning

När benet har växt runt fixturen sitter den fast. Man kan säga att fixturen nu är den nya tandroten. Det är dags att förlänga den med en distans. Vid 1-stegsteknik behövs ingen ny operation. Vid 2-stegsteknik gör tandläkaren ett mindre ingrepp för att finna fixturen under tandköttet. På distansen fästs sedan den nya tanden, det vill säga en krona, protes eller bro.

4.

Det protetiska
arbetet

Vanligtvis påbörjas framställningen av den nya tanden inom några veckor efter distansanslutningen. Arbetet inleds med att avtryck tas i munnen. Därefter följer ytterligare cirka ett till sex besök. Under dessa besök bestämmer patienten och tandläkaren utseende och form på tanden eller tänderna som ska infogas.

På Vasa Viktoria har vi tillgång till en kunnig käkkirurg med lång erfarenhet av implantatkirurgi. Vi kan snabbt göra bedömningen huruvida du behöver ett stort eller mindre kosmetiskt ingrepp med målet att ge dig tandraden du alltid drömt om.