För akuta besvär prova i första hand att ringa oss på

Vasagatan 18, Göteborg
031-138 560

Kungsportsavenyen 30, Göteborg
031-778 10 31

Alternativt kan du lämna ett meddelande här med ditt tel nummer så ringer vi upp så snart vi kan.

BOTOX/FILLERS

Excellence Esthetics by Vasa Viktoria Tandvård drivs av Ulrika Nibble

Ulrika Nibble

Ulrika Nibble är legitimerad tandläkare samt certifierad injicerare genom Estetiska Injektionsrådet.

Ulrika Nibble är president för SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, som är Sveriges ledande förening för fortbildning inom estetisk tandvård, samt i moderorganisationen AACD.

Mer information om det finner ni här:
www.sacd.se
www.aacd.com

Detta innebär att Ulrika Nibble ständigt går på utbildningar för att hålla sig ajour inom området, samt utveckla sin kompetens.

Ulrika Nibble är även certifierad för behandling med osynlig tandställning, Invisalign.

Certifieringen utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare, och erbjuder dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val.

Certifieringen är förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det vill säga det är enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor som kan bli certifierade av Estetiska Injektionsrådet.

Ett av de löften den certifierade förbinder sig till är att delta fortlöpande i utbildningar inom området och upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter samt arbeta med godkända och vetenskapligt väldokumenterade produkter.

Se mer på www.estetiskainjektionsradet.se

Certifieringen utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare, och erbjuder dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val.

Certifieringen är förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det vill säga det är enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor som kan bli certifierade av Estetiska Injektionsrådet.

Ett av de löften den certifierade förbinder sig till är att delta fortlöpande i utbildningar inom området och upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter samt arbeta med godkända och vetenskapligt väldokumenterade produkter.

Se mer på www.estetiskainjektionsradet.se

Exempel på olika typer av injektionsbehandlingar:

Kontakta oss för att boka en tid på: 031-138560
eller kontakta oss via: info@vasaviktoria.se